سطح _ حرفه ای
تومان 800,000
 • کلیپ ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ای از بازیکن

  ویدیو هایلایت فنی ، معرفی و رزومه
  با استفاده از فیلم مسابقات بازیکن وعکس ها
 • اطلاعات و آمار

  ثبت سوابق و آمار بازیکن در صفحه ی اختصاصی وی

 • صفحه اختصاصی در سایت

  ایجاد صفحه ای ویژه بازیکن در سایت با قابلیت shareلینک آن

 • ارسال پستی کلیپ و محتویات آماده شده

  درصورت تمایل کلیپ و محتویات آماده شده سفارش دهنده برای وی ارسال می گردد
 • مواردی که می باید بازیکن در اختیار گروه بامی فین قرار دهد

  ۱۰ تا ۱۴ فیلم از مسابقات بازیکن

  تعدادی عکس با کیفیت مناسب از بازیکن(فردی - تیمی)
  اطلاعات کامل مشخصات فردی ، آمار و سوابق
  This is a tooltip for the Personal package.
سطح _ A
تومان 400,000
 • کلیپ ۴ تا ۵ دقیقه ای از بازیکن

  ویدیو هایلایت فنی ، معرفی و رزومه
  با استفاده از فیلم مسابقات بازیکن وعکس ها
 • اطلاعات و آمار

  ثبت سوابق و آمار بازیکن در صفحه ی اختصاصی وی

 • صفحه اختصاصی در سایت

  ایجاد صفحه ای ویژه بازیکن در سایت با قابلیت shareلینک آن
 • مواردی که می باید بازیکن در اختیار گروه بامی فین قرار دهد

  ۵ فیلم از مسابقات بازیکن

  تعدادی عکس با کیفیت مناسب از بازیکن(فردی - تیمی)
  اطلاعات کامل مشخصات فردی ، آمار و سوابق
  This is a tooltip for the Personal package.
سطح _ B
تومان 200,000
 • کلیپ ۲ تا ۳ دقیقه ای از بازیکن

  ویدیو هایلایت فنی ، معرفی و رزومه
  با استفاده از فیلم مسابقات بازیکن وعکس ها
 • اطلاعات و آمار

  ثبت سوابق و آمار بازیکن در صفحه ی اختصاصی وی

 • صفحه اختصاصی در سایت

  ایجاد صفحه ای ویژه بازیکن در سایت با قابلیت shareلینک آن
 • مواردی که می باید بازیکن در اختیار گروه بامی فین قرار دهد

  ۲ فیلم از مسابقات بازیکن

  تعدادی عکس با کیفیت مناسب از بازیکن(فردی - تیمی)
  اطلاعات کامل مشخصات فردی ، آمار و سوابق
  This is a tooltip for the Personal package.
سطح _ C
تومان 70,000
 • کلیپ ۱ تا ۲ دقیقه ای از بازیکن

  معرفی و رزومه کامل
  با استفاده از ویدیوهای کوتاه و یا عکس ها
 • اطلاعات و آمار

  ثبت سوابق و آمار بازیکن در صفحه ی اختصاصی وی

 • صفحه اختصاصی در سایت

  ایجاد صفحه ای ویژه بازیکن در سایت با قابلیت shareلینک آن
 • مواردی که می باید بازیکن در اختیار گروه بامی فین قرار دهد

  نیازی به فیلم مسابقه بازیکن نیست

  تعدادی هایلایت یا بریده فیلم بازیکن در صورت امکان
  تعدادی عکس با کیفیت مناسب از بازیکن(فردی - تیمی)
  اطلاعات کامل مشخصات فردی ، آمار و سوابق
  This is a tooltip for the Personal package.
ثبت سفارش
 1. نام(*)
  ورودی نامعتبر
 2. موبایل-شماره تماس(*)
  ورودی نامعتبر
 3. ایمیل
  ورودی نامعتبر
 4. رشته ورزشی(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نوع فعالیت(*)
  ورودی نامعتبر
 6. نوع سفارش(*)
  ورودی نامعتبر
 7. متن امنیتی(*)
  متن امنیتی
    بازآوریورودی نامعتبر
  اعداد تصویر را در کادر وارد نمایید
 8. ثبت سفارش