• home1-fa
  • home2-fa
  • home3-fa

جدیدترین کلیپ های هایلایت

پس از دریافت ویدیوهای فیلم مسابقات و یا تمرینات بازیکنان گروه بامی فین با نیروهای متخصص خود صحنه های برجسته وفنی بازیکن را ازتمامی ویدیوها استخراج نموده ومجموعه ای حرفه ای و زیبا از بازیکن و سوابقش همراه با کلیپ های آنالیز شده و منتخب تهیه .می نماید و در اختیار وی می گذارد که بازیکن می تواند از آن برای معرفی کیفیت فنی خود وسوابقش درباشگاه یا نزد مربیان تیم ها استفاده نماید.

این مجموعه شامل :

- انواع کلیپ های ویدیویی از بازیکن

- فایل و کاتالوگ رزومه ای و تصاویر بازیکن

- بارگذاری ویدیو وفایل های بازیکن در سایت

- صفحه ی ویژه ی بازیکن داخل سایت

(قابلیت انتشار لینک صفحه با دیگران)